Ier ziemme

Leer ons kennen

HET BESTUUR

CEDRIC 

VOORZITTER

DIANE 

ONDERVOORZITTER

JACQUES 

BESTUURSLID

Over CoopStroom


CoopStroom is een burgercoöperatie met een ecologisch en sociaal oogmerk, die deel uitmaakt vanRescoop, een netwerk van erkende burgercoöperaties. Opgericht en werkzaam met onbezoldigde bestuurders, zetten wij ons in voor de financiering en productie vangroene energie in eigen streek. 

Wij doen dit door de financiering en plaatsing vanzonnepaneelinstallatiesvoor organisaties, lokale besturen, verenigingen, scholen en bedrijven, die niet over de nodige middelen beschikken.

Bij de uitvoering van onze projecten geven we de voorkeur om samen te werken met lokale leveranciers en installateurs om zo de lokale economie te versterken.

Daarnaast heeft CoopStroom ook de krachten gebundeld metPartagoom ook in West-Vlaanderen eenautodeelsysteemmet uitsluitendelektrische voertuigenop poten te zetten. Gesteund door de Provincie West-Vlaanderen, is CoopStroom in een hoog tempo nieuwe wagens op nieuwe locaties aan het inzetten, om zowel burgers als personeel van lokale besturen te laten genieten van de voordelen van elektrisch rijden, zonder de kosten van een eigen wagen te moeten dragen.


Groene stroom voor en door burgers


Onze projecten worden volledig gefinancierd met kapitaal samengebracht door onzeaandeelhouders. CoopStroom is eendemocratische organisatie, waarin onze aandeelhouders inspraak en stemrecht hebben op de algemene vergadering. Elke aandeelhouder kan zich ook kandidaat stellen om in de raad van bestuur te zetelen en zelf mee te werken aan een van onze projecten.

De gegenereerde winst gaat volledig terug naar deze aandeelhouders onder de vorm van dividenden en wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten.

We zijn ervan overtuigd dat we via samenwerking, ondernemen en zoeken naar constructieve oplossingen de overgang naar 100 % hernieuwbare energie kunnen versnellen en er samen op vooruit gaan.

Als aandeelhouder kan je ook100 % groene stroom, volledig in België geproduceerd, tot in jouw huis of bedrijf krijgen.


Wat maakt CoopStroom anders?


Voor de financiering van onze projecten vallen we niet terug op leningen bij banken en investeren we niet in risicokapitaal of aandelen van andere bedrijven. Onze statuten vermijden een afroming van winst, wat voor een financieel onstabiel bedrijf zou kunnen zorgen. Duurzaamheid, ook op financieel vlak is dé rode draad doorheen onze werking. CoopStroom is een erkende energiecoöperatie, die de internationale, strikt morele en ethische ICA-principes volgt. Wij werken volgens hoge sociale en ecologische normen en zijn volledig transparant tegenover onze aandeelhouders. De werking van CoopStroom is bovendien volledig vrijwillig en onbetaald. De raad van bestuur ontvangt geen zitpenningen of andere vergoedingen, terwijl de coöperatie noch haar projecten meerderheidsaandeelhouders of private eigenaars kennen.

Meer info over de werking en missie van CoopStroom?

Contacteer ons via info@coopstroom.be.


Bekijk hier onze statuten:
CoopStroom statuten.pdf